Barcelona Medical Agency

Equip d’experts. Líders en innovació

Avís Legal

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34 /2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el titular del web és l'ASSOCIACIÓ BARCELONA MEDICAL AGENCY (d'ara endavant, BMA), amb domicili social a Barcelona (08007), Passeig de Gracia 48, 1bis 2ª; proveïda de N.I.F. núm. G66205204; i amb adreça electrònica info@barcelonamedicalagency.com. Els seus estatuts estan inscrits en la Secció 1ª del Registri d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Ús i serveis del web

L'usuari podrà triar en quin idioma (espanyol, català, anglès o rus) vol accedir als continguts de la web, així com la gestió de tots els serveis que en ell s'ofereixen.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en el web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.

BMA podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís.

Contingut

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza BMA. BMA es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.
La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitut del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic. BMA, per tant no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

BMA és titular dels drets de Propietat Intel•lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta web. En qualsevol cas, BMA disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que crea convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte para ús privat, la posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquesta web, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de BMA i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de BMA de dites dretes de Propietat Intel•lectual.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de BMA, qualsevol manipulació o alteració d'aquest web. Conseqüentment, BMA no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

BMA no garanteix a l'usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d'informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, BMA i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, malament funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de BMA o els proveïdors, o provingui d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari, o força major. BMA tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal•libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s'ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal•libles, havent de si escau ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d'opinió o decisió per part de l'usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d'inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l'usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

BMA no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l'usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel•lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació amb un usuari concret o en general.

Tret que s'estableixi expressament ho contrario en cada cas, BMA no intervé, participa, ni assumeix garantia alguna en relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks marcs publicitaris.